تاريخ : جمعه بیست و دوم اسفند ۱۳۹۳ | 19:58 | نویسنده : حسن اباد |
دانش آموزان عزیز ششم اگر نمونه سئوال می خواهید از قسمت لینک دوستان به دبستان شاهد انزلی وارد شوید .

در آن جا سئوالات متنوع زیادی وجود دارد.تاريخ : جمعه بیست و ششم دی ۱۳۹۳ | 19:32 | نویسنده : حسن اباد |
مشاوره

انتشار مطالب وبلاگ تنها با درج آدرس آن بعنوان منبع مجاز می باشد. خواهسمند است بدون ذکر منبع در جای دیگری استفاده نگردد

وظایف و مسئولیتهای مشاوران را می توان در چهار زمینه کلی زیر بیان داشت:

اول: رشد و توسعه قوای فکری و معنوی و عقلی دانش آموزان

دوم: رشد و توسعه مهارتهای شغلی و حرفه ای دانش آموزان

سوم: رشد و توسعه شخصیت دانش آموزان

چهارم: تنظیم و تدوین مسئولیتها و وظایف خود مشاور در ارتباط با دانش آموزان و مراجعان و کارکنان دیگر.

 

در ارتباط با زمینه اول می توان به موارد زیر اشاره نمود:

الف) کارکردن مستقیم با دانش آموزان شامل:

1.      فعالیتهای رشد و توسعه درباره:

  • ایجاد پیشرفت درباره مهارتهای مطالعه
  • راهنمایی دانش آموزان برای انتخاب رشته های تحصیلی
  • طرح ریزی برای انتخاب دروس و مواد درسی

2.      فعالیتهای چاره جویی و جبرانی در برابر مسائل و عوامل بازدارنده نظیر:

  • مسائل مربوط به دروس و برنامه های درسی
  • مسائل ناشی از امتحانات و مردودی

ب) کار کردن با افراد دیگر که با دانش آموز کار میکنند:

1. فعالیتهای مربوط به رشد و توسعه شامل:

یاری کردن معلمان

یاری کردن مدیران

یاری کردن والدین

2 . فعالیتهای جبرانی در برابر مسائل و عوامل بازدارنده نظیر:

یاری کردن معلمان در یافتن علل شکست یا مردودی شاگردان

کار کردن با سایر کارکنان امور اشتغال و استخدام دانش آموزان نظیر کارکنان آموزشی ویژه، متخصصان قرائت جبرانی و ...

در زمینه دوم می توان به طور خلاصه به مواردی از جمله، کارکردن با دانش آموزان جهت شناخت خود، تواناییها و استعادهای شغلی خود . کمک به دانش آموزان در امر شناخت نیازها و امکانات جامعه. کمک به دانش آموز در تطبیق خود با جامعه شغلی( طبق نظر پارسونز)

در زمینه سوم می توان به مواردی از جمله کمک به دانش آموز در تشکیل یک هویت منسجم از خود، ایجاد عزت و حرمت نفس، و احترام در جامعه. کمک به برقراری و حفظ یک ارتباط سالم بین دانش آموز و دبیران، کمک به دانش آموز جهت حل مشکلات مربوط به خود با خانواده و دوستان و مدرسه، و...

در زمینه چهارم نیز می توان به موارد زیر اشاره نمود:

تدوین برنامه های خاص در امر مشاوره در مدرسه، انجام مشاوره و مشورت با دانش آموزان، معلمان، اولیا و در کل با هر شخص و سازمانی که در امر تعلیم و تربیت نقش دارد. آگاهی دادن به دانش آموز، اولی، و دیگر اشخانص دخیل در زمینه های مختلف تحصیلی ، روانشناختی، رشدی و ... .

به طور خلاصه وظایف و مسئولیتهای مشاوران را می توان در هشت وظیفه اساسی خلاصه کرد:

1.      برنامه ریزی و توسعه امر راهنمایی

 

2.      راهنمایی و مشاوره

 

3.      شناخت و ارزشیابی دانش آموز

 

4.      کمک و برنامه ریزی تحصیلی و حرفه انی دانش آموزان و والدین آنها

 

5.      احاله کردن یا گشیل داشتن دانش آموزان به مراکز درمانی، بهداشتی و نظایر آن

 

6.      کمک و مشورت با والدین

 

7.      مشورت و همکاری با کارکنان دیگر مدرسه

 

8.      بررسی، تحقیق و پیگیری (اردبیلی، 1379).

 

نوشته شده در سه‌شنبه 21 تیر‌ماه سال 1390ساعت 05:05 ب.ظ توسط علی اکبر کریمی


تاريخ : چهارشنبه هفدهم دی ۱۳۹۳ | 15:26 | نویسنده : حسن اباد |
تاريخ : دوشنبه پانزدهم دی ۱۳۹۳ | 11:52 | نویسنده : حسن اباد |
تاريخ : چهارشنبه سوم دی ۱۳۹۳ | 10:35 | نویسنده : حسن اباد |
تاريخ : چهارشنبه سوم دی ۱۳۹۳ | 10:31 | نویسنده : حسن اباد |تاريخ : چهارشنبه سوم دی ۱۳۹۳ | 10:29 | نویسنده : حسن اباد |

 تاريخ : چهارشنبه سوم دی ۱۳۹۳ | 10:28 | نویسنده : حسن اباد |

 تاريخ : چهارشنبه سوم دی ۱۳۹۳ | 10:27 | نویسنده : حسن اباد |
درنوشتن شعر مصرع ها را ازهم جدا بنویسید.

کلمتی را که با آبی مشخص شده معنی کنید .

در وفای عشق تو مشهور خوبانم چو شمع         شب نشین کوی سربازان و رندانم چو شمع
روز و شب خوابم نمی‌آید به چشم غم پرست      بس که در بیماری هجر تو گریانم چو شمع
رشته صبرم به مقراض غمت ببریده شد             همچنان در آتش مهر تو سوزانم چو شمع
گر کمیت اشک گلگونم نبودی گرم                   روکی شدی روشن به گیتی راز پنهانم چو شمع
در میان آب و آتش همچنان سرگرم توست          این دل زار نزار اشک بارانم چو شمع
در شب هجران مرا پروانه وصلی فرست              ور نه از دردت جهانی را بسوزانم چو شمع
بی جمال عالم آرای تو روزم چون شب است        با کمال عشق تو در عین نقصانم چو شمع
کوه صبرم نرم شد چون موم در دست غمت           تا در آب و آتش عشقت گدازانم چو شمع
همچو صبحم یک نفس باقیست با دیدار تو            چهره بنما دلبرا تا جان برافشانم چو شمع
سرفرازم کن شبی از وصل خود ای نازنین             تا منور گردد از دیدارت ایوانم چو شمع
آتش مهر تو را حافظ عجب در سر گرفت                 آتش دل کی به آب دیده بنشانم چو شمع

حسین خراشادی زاده(ادامه مطلب) سلطانیادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه بیست و هفتم آذر ۱۳۹۳ | 23:44 | نویسنده : حسن اباد |

عددی بر 2 بخشپذیر است که یکان آن زوج حسابی است {0و2و4و6و8}

2-عددی بر 3 بخشپذیر است که مجموع رقم هایش بر 3 بخشپذیر باشد.

3-عددی بر 4 بخشپذیر است که دو رقم راست آن صفر یا بر 4 بخشپذیرباشدیااگریکان آن رابادوبرابردهگان جمع کنیم حاصل بر4بخش پذیرباشد.

4-عددی بر 5 بخشپذیر است که یکان آن صفر یا 5 باشد.

5-عددی بر 6 بخشپذیر است که هم بر 2 و هم بر 3 بخشپذیر باشد.

6-عددی بر 7 بخشپذیر است که اگر یکان را دو برابر کرده و ازبقیه ی ارقام کم کنیم(منظورازبقیه رقمهایعنی اینکه بعدازبرداشتن یکان ودوبرابرکردن آن باقی مانده ی رقم هاراعددی دیگرفرض کنیم وآن عددراازدوبرابرشده ی یکان کم کنیم) حاصل صفر یا مضرب 7 باشد. مثلا203رادرنظربگیریدیکان رادوبرابرمیکنیم که6میشودبقیه رقمهاعدد20میباشدکه14 =6-20و14بر7بخش پذیراست یعنی 203بر7بخشپذیراست حال اگردوبرابریکان راازبقیه رقمهاکم کردیم وحاصل بزرگ شدمیتوانیدقانون رابازبرعددجدیدپیاده کنیدتابه نتیجه برسید

مثال9674رادرنظربگیرید.دوبرابریکان این عدد8میباشدکه اگرازرقم967کم کنیم حاصل959میشودبازمیتوانیم دوبرابریکان این عددکه18میباشدراازبقیه ی رقمهایعنی95کم کنیم که حاصل77میباشدکه مضرب7است یعنی9674بر7بخش پذیراست

7-عددی بر8 بخشپذیر است که سه رقم راست آن صفر یا بر 8 بخشپذیر باشد.یااگریکان رابا2برابردهگان و4برابرصدگان جمع کنیم حاصل بر8بخشپذیرباشد

8-عددی بر 9 بخشپذیر است که مجموع رقم هایش بر 9 بخشپذیر باشد.

9-عددی بر 10 بخشپذیر است که هم بر2 وهم بر5 بخشپذیر باشد.یاعددی بر10بخشپذیراست که رقم یکان آن صفرباشد.

10-عددی بر 11 بخشپذیر است که اگرعددهارایکی درمیان جمع کنیم وحاصل دوگروه راکم کنیم جواب صفریامضرب11باشدمثال16847423109رادرنظربگیرید1+8+7+2+1+9=28

و6+4+4+3+0=17که28-17=11میشودیعنی عددمابر11بخشپذیراست

11-عددی بر 12 بخشپذیر است که هم بر 3 و هم بر 4 بخشپذیر باشد.

12-عددی بر 13 بخشپذیر است که :

آ) یکان را 4 برابر کرده و باعددباقی مانده ازبرداشتن یکان عدداصلی جمع کنیم حاصل بر 13 بخشپذیر باشد.مثال عدد247که4برابریکان آن28رابا24(عددی است که ازبرداشتن یکان عدداصلی به دست آمده است)جمع کنیم حاصل52میشودکه مضرب13میباشد

ب)یکان را 9 برابر کرده و ازعددباقی مانده ازبرداشتن یکان عدداصلی کم کنیم حاصل صفر یامضرب13 باشد.مثال624که9برابریکان آن36است و62(عددی است که ازبرداشتن یکان عدداصلی به دست آمده است)رااز36کم میکنیم حاصل26است که مضرب13میباشد

13-عددی بر 14 بخشپذیر است که هم بر 2 و هم بر 7 بخشپذیر باشد.

14-عددی بر 15 بخشپذیر است که هم بر 3 و هم بر 5 بخشپذیر باشد.

15-عددی بر 16 بخشپذیر است که4 رقم سمت راست آن صفریابربر 16 بخشپذیر باشد.

16-عددی بر 17 بخشپذیر است که اگر رقم یکان را 5 برابر و ازعددی که رقم یکان آن رابرداشته ایم(منظورهمان باقی مانده ی عدداصلی وقتی یکانش رابرداریم) کم کنیم حاصل صفر یا بر 17 بخشپذیر باشد. مثلا442که5برابریکانش10میباشداگر44رااز10کم کنیم حاصل34میشودکه مضرب17میباشد

17- عددی بر18بخشپذیراست که بر 2 و 9 بخشپذیر باشد.

18- عددی بر19بخشپذیراست که اگر یکان را 2 برابر کرده وباعددی که ازحذف یکان عدداصلی به دست آمده جمع کنیم حاصل مضرب 19 باشد.

19- عددی بر 20 بخشپذیر است که هم بر4و هم بر 5 بخشپذیز باشد.

20- عددی بر 21 بخشپذیر است که هم بر 3 و هم بر7 بخشپذیر باشد.

21- عددی بر 22 بخشپذیر است که هم بر 2 و هم بر 11 بخشپذیر باشد.

22- عددی بر 23 بخشپذیر است که اگر یکان را 7 برابر کرده  وباعددی که ازحذف یکان عدداصلی به دست آمده جمع کنیم حاصل مضرب 23 باشد.

23- عددی بر 24 بخشپذیر است که هم بر 3 و هم بر 8 بخشپذیر باشد.

24- عددی بر 25 بخشپذیر است که دو رقم راست صفر یا 25 - 50 یا 75 باشد.

25- عددی بر 26 بخشپذیر است که هم بر 2 و هم بر 13 بخشپذیر باشد.

26- عددی بر 27 بخشپذیر است که پس از تقسیم عدد بر 9 خارج قسمت بر 3 بخشپذیر باشدیابرعکس.

27- عددی بر 28 بخشپذیر است که هم بر 4 و هم بر 7 بخشپذیر باشد.

28- عددی بر 29 بخشپذیر است که اگر یکان را 3 برابر وباعددحاصل ازحذف یکان عدداصلی جمع کنیم حاصل مضرب 29 باشد.

 

29- عددی بر 30 بخشپذیر است که بر2و3و5 بخشپذیرباشد .تاريخ : جمعه شانزدهم آبان ۱۳۹۳ | 11:11 | نویسنده : حسن اباد |

نام دروس

قران

فارسی

ریاضی

علوم

هدیه آسمانی

جغرافیا

تاریخ

مدنی

مهر

از آغاز تا ص 15

از آغاز تا ص 32

از آغاز تا ص 20

از آغاز تا ص 18

از آغاز تا ص 20

از آغاز تا ص 10

از آغاز تا ص 82

از آغاز تا ص 141

آبان

تا صفحه

28

 

تا صفحه

61

تا صفحه

41

تا صفحه

38

تا صفحه

34

تا صفحه

22

تا صفحه

90

تا صفحه

144

آذر

تا صفحه

43

تا صفحه

92

تا صفحه

62

تا صفحه

54

تا صفحه

45

تا صفحه

33

تا صفحه

97

تا صفحه

147

دی

تا صفحه

58

تا صفحه

113

تا صفحه

85

تا صفحه

72

تا صفحه

57

تا صفحه

46

تا صفحه

104

تا صفحه

150

بهمن

تا صفحه

70

تا صفحه

130

تا صفحه

98

تا صفحه

80

تا صفحه

72

تا صفحه

54

تا صفحه

113

تا صفحه

152

اسفند

تا صفحه

85

تا صفحه

159

تا صفحه

117

تا صفحه

90

تا صفحه

88

تا صفحه

63

تا صفحه

120

تا صفحه

157

نیمه اول فروردین

 

 

 

 

 

 

 

 

نیمه دوم فروردین

تا صفحه

95

تا صفحه

179

تا صفحه

123

تا صفحه

97

تا صفحه

94

تا صفحه

70

تا صفحه

124

تا صفحه

161

اردیبهشت

تا صفحه

104

تا صفحه

195

تا صفحه

133

تا صفحه

112

تا صفحه

103

تا صفحه

73

تا صفحه

135

تا صفحه

164

هفته اول خرداد

رفع اشکال

رفع اشکال

رفع اشکال

رفع اشکال

رفع اشکال

رفع اشکال

رفع اشکال

رفع اشکالتاريخ : پنجشنبه هشتم آبان ۱۳۹۳ | 16:29 | نویسنده : حسن اباد |

 

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

فروردین

اردی بهشت

تعطیلی ها

روز ها ی فعال

 

شنبه

4

4

5

4

4

4

3

4

30/9-22/9

26/2/12/2

28

 

یک شنبه

4

4

5

4

4

4

3

4

13/7

30

 

دوشنبه

5

4

4

5

4

4

3

4

21/7-12/8

32

 

سه شنبه

5

4

4

5

4

4

2

5

2/10-13/8

30

 

چهارشنبه

5

4

4

4

5

4

2

5

22/11

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درس

کل  صفحه

   

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

فروردین

اردی بهشت

ریاضی

 

133

 

1-16

17-33

34-51

52-74

75-92

-93-114

114-123

123-133

بخوانیم

22

197

 

28

56

85

112

140

168

180

19617

بنویسیم

22

126

 

17

33

50

66

83

100

110

126

املا

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انشا

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علوم

12

112

 

15

30

45

58

74

91

97

112

تاریخ

15

59

 

76-82

83-89

90-99

100-108

109-116

117-124

125-128

129-135

جغرافیا

16

73

 

1-9تادرس دو

10-21-دو درس

22-28

دودرس

29-41سه درس

42-53--سه درس

54-64دودرس

65-69یک درس

70-73یک درس

مدنی

9

26

 

138-141یک درس

142-144یک درس

145-149

دودرس

150-152-

153-155-

156-157

158-161

162-164

قران

12

104

 

15

28

43

58

70

85

95

104

هدیه

23

103

 

23

37

47

57

71

87

89

103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاريخ : پنجشنبه هشتم آبان ۱۳۹۳ | 16:23 | نویسنده : حسن اباد |
درجدول زیر ضرب المثل های پارسی بر اساس حروف الفبا دسته بندی شدن که شما می تونین با کلیک کردن روی هر حرفی که دوست دارین ضرب المثل هایی را که با همون حرف شروع می شن رو ببینین و بخونین...امتحان کنین به نظرم جالبه...!

ح
   

 تاريخ : پنجشنبه یکم آبان ۱۳۹۳ | 12:55 | نویسنده : حسن اباد |
سلام بچه هانظرات شما راخواندم  من هم دلم براتون تنگ شده چند باری برنامه ریزی کرده ام که بیام نشده ولی در اولین فرصت میام من همیشه شیفت صبح هستم برای همین زمانی می توانم بیام که شما نوبت بعداز ظهر باشید .

یادتان باشد هر چیزی را که دارید به نبودش فکر کنید تا برای شما ارزشمند شود.تاريخ : پنجشنبه یکم آبان ۱۳۹۳ | 12:38 | نویسنده : حسن اباد |